W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Przyznawanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327 ze zm.); 
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
uchwała Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku, oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, numer konta bankowego Wnioskodawcy.

II. OPŁATY

Wydana decyzja nie podlega opłatom

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Złożone wnioski rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty zasiłku rodzinnego - 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Edukacji, Referat Oświaty, pok. 306 (III piętro)

Artur Bartczak – kierownik referatu

Tel. 62 582 23 36

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

VI. UWAGI

O zasiłek szkolny możesz ubiegać się, jeśli jesteś:

  • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
  • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
  • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
  • dyrektorem szkoły, ośrodka

i spełnione zostały poniższe warunki:

  • uczeń mieszka w Ostrowie Wielkopolskim,
  • nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

  • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
  • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania,
  • klęska żywiołowa,
  • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej, niemniej do wniosku należy dołączyć oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

VII. RODO:


 

Powiadom znajomego