W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie w sprawie wydania/przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 pkt.1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z  2022  poz. 2201 z późn. zm.). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek w sprawie wydania/przedłużenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.  Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie transportu drogowego,
proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy;
schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

II. OPŁATY:

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z  2021 r. poz. 1220 z późn. zm.).  Za wydanie/przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie  drogowym pobiera się  opłaty – informacja o wysokości opłat w załączniku.

Wpłata opłat na konto : 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
PKO Bank Polski S.A 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGS)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia  stronie. Odwołanie składa się w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

IV. UWAGI:

Odbiór zezwolenia  odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.

Lista załączników :

- wniosek

- informacja o opłatach,

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail:um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: bip.umostrow.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail:iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych Osobowych wynika z przepisów prawa. Jednakże w sytuacji, nie podania tych danych, realizacja zadania  nie będzie możliwa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki

Powiadom znajomego