W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie w sprawie zmiany zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z  2020  poz. 1944 z późn. zm.). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.  Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1)    rozkład jazdy,

2)    dowód uiszczenia opłaty za zmianę zaświadczenia.                                 

II. OPŁATY:

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. z 2018 poz. 383)

Wpłata opłat na konto :

Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego

BOŚ o/Ostrów Wielkopolski

41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od postanowienia o odmowie zmiany zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydaje zaświadczenia, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia  stronie. Odwołanie składa się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

VI. UWAGI:
brak 


VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail:um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail:iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych Osobowych wynika z przepisów prawa. Jednakże w sytuacji, nie podania tych danych, realizacja zadania  nie będzie możliwa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki

Powiadom znajomego