W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Podstawa prawna:

uchwała nr XX/234/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10 marca 2020 r. poz. 2321).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków i dworca autobusowego.  Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

3) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki ze wskazaniem ich nazw i godziny odjazdów z poszczególnych przystanków.                                 

II. OPŁATY:

Podstawa prawna :

uchwała nr LII/601/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 października 2018 r. poz. 7728)

Wpłata opłat na konto :
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
PKO Bank Polski S.A 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598


III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGS)


TRYB ODWOŁAWCZY:
Od uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w trybie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.).

IV. UWAGI:
brak

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail:um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: bip.umostrow.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail:iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych Osobowych wynika z przepisów prawa. Jednakże w sytuacji, nie podania tych danych, realizacja zadania  nie będzie możliwa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki

Powiadom znajomego