W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Miejskie becikowe

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Uchwała Nr XXX/350/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Ustawa z dnia 28 listopad 2003r. o świadczeniach rodzinnych 

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka (kliknij poniżej w celu pobrania wniosku).
wniosek Miejskie Becikowe
 

II. OPŁATY

Brak

 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

URZĄD STANU CYWILNEGO

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 582-24-32; 62 582-24-31 

 

IV.TERMIN

Decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

 

VI. UWAGI

Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie albo opiekunowi prawnemu sprawującemu opiekę nad dzieckiem, zamieszkałemu wraz
z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej jeżeli jej okres zamieszkania na terenie Ostrowa Wielkopolskiego wynosi co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego- w terminie 12 miesięcy od dnia przysposobienia, jednakże nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka przyznaje się w wysokości 500 złotych. 
W przypadku urodzenia więcej dzieci podczas jednego porodu, świadczenie wynosi 1000 złotych na każde dziecko. Jeżeli urodzone dziecko jest trzecim i kolejnym dzieckiem w rodzinie, przyznaje się jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000 złotych.

Świadczenie może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden raz.

 

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :  

1.      Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl.

2.       Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 
w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
al. Powstańców Wielkopolskich 18,  fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl. 

3.      Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c):

·         przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka- ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; uchwała 
nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015r. 
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

·      w celach archiwalnych.  4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych    

5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 
o ochronie danych tj: podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne oraz mogą być udostępnione instytucjom oraz osobom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia wynikającego
z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do: 

·         żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, 

·         sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych.   

Załączniki

Powiadom znajomego