W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Użyczenie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 (Centrum Aktywności Lokalnej) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w Programie Rewitalizacji działające na terenie Ostrowa Wielkopolskiego

Podstawa prawna:

- Art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.)

- Zarządzenie nr 1430/VIII/2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2020 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek / formularz zapotrzebowania na korzystanie z pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 (Centrum Aktywności Lokalnej)

 II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku:

- zawarcie umowy użyczenia  pomieszczeń Urzędu Miejskiego – Centrum Aktywności Lokalnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wszelkie informacje dotyczące  harmonogramu korzystania z pomieszczeń w Centrum Aktywności Lokalnej można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Referacie

Kontakt tel. 62 58 22 510, 62 58 22 273

VII. RODO :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

•             Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: https://bip.umostrow.pl/

•             Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18,  fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.

•             Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych wynikających z zawarcia umowy użyczenia  pomieszczeń Urzędu Miejskiego – Centrum Aktywności Lokalnej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest organizacja reprezentowana przez osobę, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy.

•             Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

•             Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.

•             Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie  obowiązujących przepisów prawa.

•             Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:

◦              dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

◦              wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Załączniki

Powiadom znajomego