W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Ostrowska Karta Krwiodawcy

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XLII/475/2021 w sprawie wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy” na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Krwiodawcy.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

V. UWAGI:

1. Karta zostaje wydana przez Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 30 dni od dnia złożenia lub doręczenia wniosku.

2. Wniosek o wydanie Karty złożony przez osobę niebędącą w kręgu Uprawnionych pozostawia się bez rozpoznania.

3. Program „Ostrowska Karta Krwiodawcy” trwa bezterminowo, a karta wydawana jest bezpłatnie do rąk Uprawnionego na czas realizacji programu.

4. Karta jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość Uprawnionego.

5. Kartą może posługiwać się wyłącznie Uprawniony, na którego Karta została wydana. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :
1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail:um@umostrow.pl,
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
-listownie przesyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych,al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
-telefonicznie pod numerem 62-58-22-102;
-pisząc e-mail na adres:iod@umostrow.pl;
3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu udziału w zadaniu w ramach programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy”, na podstawie:
-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO-przetwarzanie jest niezbędne dowykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy–ponieważ jest to niezbędne do podpisania i wykonania porozumienia, wynikającego z programu „Ostrowska Karta Krwiodawcy”.
4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów a która z instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (podmiotom serwisującym
systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz mogą być udostępnione instytucjom uprawnionym
do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podpisania przedmiotowego porozumienia.
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
-żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
-sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Powiadom znajomego