W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wydział Polityki Przestrzennej

XML

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek  Załączniki: - Jedna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000) przyjętej do...

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego I. WYMAGANE DOKUMENTY: - Wniosek - Załączniki - Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł - Dokument pełnomocnictwa (jeśli został ustanowiony...

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

PODSTAWA PRAWNA: Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego Uchwała Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4485). Uchwała Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej...

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek Załączniki - Jedna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000) przyjętej do państwowego...

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym I. WYMAGANE DOKUMENTY: - Wniosek - Załączniki - Dokument pełnomocnictwa (jeśli został ustanowiony pełnomocnik do odbioru zaświadczenia) - Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (jeżeli został...

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego I. WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek Załączniki - Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku (oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji) - Dowód uiszczenia opłaty...

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w postępowaniu legalizacyjnym)

Podstawa prawna: ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  I. WYMAGANE DOKUMENTY: - Wniosek - Załączniki - Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie...

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek o sporządzenie lub zmianę)

Podstawa prawna ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym I. WYMAGANE DOKUMENTY: Uzupełnione pismo ws. sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego, projektu aktu lub uwagi do konsultowanego projektu aktu.   II. OPŁATY: Brak III. TERMIN ODPOWIEDZI:     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 14...

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim nr 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572.