W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

XML

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

PODSTAWA PRAWNA: Uchwała nr XLIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 1985) I. WYMAGANE DOKUMENTY...

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Podstawa prawna: Art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm./. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne /Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz.687/. Art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Podstawa prawna: § 10 ust. 1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 z 2011 r., poz. 31). I. WYMAGANE...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

PODSTAWA PRAWNA: Art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247). Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w...

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Podstawa prawna: Art.  83a ust. 1 i art. 83b ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm./. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./.   I. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu...

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Podstawa prawna: Art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm./. I. WYMAGANE DOKUMENTY: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew zawiera: Imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określająca usytuowanie...

Postępowanie w sprawie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Podstawa prawna: uchwała nr XX/234/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów...