W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

XML

Wydawanie dowodów osobistych

Podstawa prawna: ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty,...

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sprzedaż detaliczna w handlu i gastronomii)

Podstawa prawna:   Art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2018 r. Nr L/574/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.   Uchwała...

JEDNORAZOWE zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia)

Podstawa prawna: Art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2018 r. Nr L/574/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.   Uchwała Rady...

Duplikat decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przed 2011 rokiem

Podstawa  prawna: Konstytucji Biznesu Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Ustawa  z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego I. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji działalności...

Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej

Podstawa prawna: Konstytucja Biznesu. I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG-1). II. OPŁATY: Nie pobiera się. III. TERMIN ODPOWIEDZI: Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo...

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Podstawa prawna: Art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy I. OPŁATY: Nie pobiera się II. TERMIN ODPOWIEDZI: 5 dni III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) IV. TRYB ODWOŁAWCZY: Na decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Ostrowie...