W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wydział Spraw Społecznych

XML

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

I.     PODSTAWA PRAWNA:  Art. 19  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn.zm.) II. WYMAGANE DOKUMENTY: ·      Wniosek o wydanie zezwolenia; ·      Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić...

Zgłoszenie o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I.     PODSTAWA PRAWNA:  Art. 28 ustawy z dnia 04.02.2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1324 z późn.zm.) II. WYMAGANE DOKUMENTY: ·         w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym,...

Udzielanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia

I. PODSTAWA PRAWNA:   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.) oraz uchwała Nr XXXIX/442/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami...

Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I.     PODSTAWA PRAWNA:    Art. 48b ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn.zm.);   II.  WYMAGANE DOKUMENTY:    Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: ·         wypełniony formularz ofertowy stanowi załącznik do ogłoszenia ...

Umorzenia świadczeń

Postępowanie administracyjne w sprawie o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty. I. PODSTAWA PRAWNA   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.,...

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

OGÓLNY SCHEMAT  PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW  W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA  Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OGÓLNY SCHEMAT (ZAŁĄCZNIK) PRZYPOMNIENIE KILKU PRZEPISÓW: Art.  15.  [Zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt] Zabrania się...

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz.1119 z późn. zm.) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego...