W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1179 artykułów
Interpelacja w sprawie: Stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej na działce przy ul. Wysockiej.
Interpelacja w sprawie Stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej na działce przy ul. Wysockiej.
Nr sprawy BRM.0003.18.2023.DS
Tożsamość radnego Piotr Lepka
Znak sprawy: WGS.ROS.6220.16.2022
Znak sprawy WGS.ROS.6220.16.2022
Znak pisma WGS.ROS.6220.16.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z poźn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw, bezdotykowej myjni samochodowej na działce 40/3 obręb 0043 Ostrów Wielkopolski”.że:Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dnia 06.12.2023 r. wydał decyzję nr WGS.ROS.6220.16.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn.: „Budowa stacji paliw, bezdotykowej myjni samochodowej na działce 40/3 obręb 0043 Ostrów Wielkopolski”.Decyzja nr WGS.ROS.6220.16.2022 z dnia 06.12.2023 r. stanowi załącznik do obwieszczenia.POUCZENIEOd niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w  Kaliszu,  za  pośrednictwem  Prezydenta  Miasta Ostrowa  Wielkopolskiego  w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Na podstawie art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)podaję do publicznej wiadomości, że:1. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dnia 06.12.2023 r. wydał decyzję nr WGS.ROS.6220.16.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw, bezdotykowej myjni samochodowej na działce 40/3 obręb 0043 Ostrów Wielkopolski”. Decyzja nr WGS.ROS.6220.16.2022 z dnia 06.12.2023 r. stanowi załącznik do obwieszczenia2. Istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z poźn. zm.) w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 16:00).3. Treść decyzji udostępniona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim jako załącznik do niniejszego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 07.12.2023 r.
Przedmiot konkursu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5”
Przedmiot konkursu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5”
Znak sprawy Zarządzenie nr 3905/VIII/2023
Kategoria pomoc społeczna
Termin składania ofert
Tożsamość składającego: Maciej Karwacki
Tożsamość składającego Maciej Karwacki