W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1415 artykułów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ul. Sarnowskiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ul. Grunwaldzka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Sarnowskiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej...

Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej na rok 2024.
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji społecznej na rok 2024.
Znak sprawy Zarządzenie nr 2/IX/2024
Kategoria rewitalizacja
Termin składania ofert
Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji przestrzennej na rok 2024.
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji przestrzennej na rok 2024.
Znak sprawy Zarządzenie nr 3/IX/2024
Kategoria rewitalizacja
Termin składania ofert

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wyjazdowa

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej...

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY UL. NIEGOLEWSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania  przez podanie do publicznej wiadomości:  - w Biuletynie...

Zawiadomienie Starosty Ostrowkiego z dnia 06.05.2024r

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego z dnia 06.05.2024r  dotyczącego wydania decyzji nr RPA.6740.ID.1.2024  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Wiejskiej od ul. Poznańskiej  do                     ul. Przymiejskiej w Ostrowie Wielkopolskim" (znak sprawy: RPA.6740.16.ID.2023).

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 06.05.2024

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 06.05.2024r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr RPA.6740.ID.1.2024 pn.: Rozbudowa ulicy Wiejskiej od ul. Poznańskej do ul. Przymiejskiej w Ostrowie Wielkopolskim (znak sprawy: RPA.6740.16.ID2023)

Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.
Znak sprawy Zarządzenie nr 4213/VIII/2024
Kategoria bezpieczeństwo publiczne
Termin składania ofert

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - ul. Limanowskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - ul. Grechuty

Na podstawie art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości:  - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu, iż w dniu...

Radni Miasta - IX Kadencja

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej miasta. Utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Obowiązkiem radnego jest pełny i czynny udział w obradach sesji i pracach komisji do których został wybrany lub desygnowany. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu...

Znak sprawy: WGS.ROS.6220.5.2023
Znak sprawy WGS.ROS.6220.5.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie stron
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiamosoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym - dot. działki nr 10/1 (obr. 0143 Ostrów Wielkopolski), że:w toku prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacji kwatery 1/1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrowie Wielkopolskim” na działkach nr: 4/1, 5/1, 5/3, 6, 4/2, 5/2 obręb 0145 oraz 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 obręb 0146 w Ostrowie Wielkopolskim pismem z dnia 05.04.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: 18.04.2024 r.) Pełnomocnik Inwestora wystąpił o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. przedsięwzięcia.Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.Zabrano materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji umarzającej postępowanie.Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 7 i 77 ww. ustawy, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.W związku z powyższym w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej informacji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.Po upływie ww. terminu wydana zostanie decyzja umarzająca postępowanie administracyjne z uwagi na fakt, że wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nie zagraża interesowi społecznemu.Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że z uwagi na konieczność zapewnienia stronom udziału w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 7 i 77 ww. ustawy, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 01.07.2024 r.Pismo nr WGS.ROS.6220.5.2023 z dnia 30.04.2024 r. stanowi załącznik do obwieszczeniaZawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem  30.04.2024 r.