PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XLVI/510/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2022 r.  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Formularz wniosku i lista poparcia wniosku do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od informacji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji.   

V. UWAGI:

Brak.Załączniki:

Formularz wniosku
Lista poparcia