Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora projektu dotyczącego przeprowadzenia badań profilaktycznych w zakresie schorzeń układu oddechowego skierowanego do pełnoletnich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

             Na podstawie: art.7 ust.1 pkt.5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.48b ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285 z późn. zm.);

Termin składania ofert: 11.07.2022 r.Załączniki:

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu
Ogłoszenie konkursowe
Załączniki do ogłoszenia
Obowiązek informacyjny