III konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2025 i powołania komisji konkursowej.

Termin składania ofert do 30 września 2022 roku.

 Załączniki:

Zarządzenie
Ogłoszenie konkursowe
wzór oferty
zaktualizowany kosztorys i harmonogram
sprawozdanie
regulamin pracy komisji