Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIII/574/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.Załączniki:

ogłoszenie
Zarządzenie
uzasadnienie
RODO
Zarządzenie wyniki
Uzasadnienie
Załącznik wyniki konkursu