W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Rewitalizacja
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego

Uchwała Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4485).

Uchwała Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5225).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

II. OPŁATY:

Opłata od zaświadczenia – 17 zł.

UWAGA!

Zmiana numeru rachunku bankowego. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim nr 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Polityki Przestrzennej - pokój 202, 201 (II piętro)

E-mail: wpp@umostrow.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych, zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: 62-58-22-400, fax.: 62-736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl;
2.     Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
- listownie przesyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
- telefonicznie pod numerem 62-58-22-102;
- pisząc e-mail na adres: iod@umostrow.pl;
3.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z wydawaniem zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji. Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów oraz rozporządzeń wykonawczych.
4.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. c. RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych.
5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz świadczące usługi serwisowe dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 
6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.     Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy osoba, której danę dotyczą kwestionuj prawidłowość danych osobowych,
8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana tych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego