W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rewitalizacja
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4485).

Uchwała Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5225).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

II. OPŁATY:

Opłata od zaświadczenia – 17 zł.

UWAGA!

Zmiana numeru rachunku bankowego. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim nr 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Polityki Przestrzennej - pokój 202, 201 (II piętro)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, 
al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, , fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych,
w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
w celu wydania zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz na podstawie art. 217 postępowania administracyjnego,
w celach archiwalnych
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osbowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom oraz podmiotom uprawnionym.
Podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego