W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Usunięcie drzewa / krzewu
Komórka odpowiedzialna Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm./.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew zawiera:

Imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości.

II. OPŁATY:
bez opłat
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin i sporządza protokół.

W terminie 14 dni od oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa/drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 
VI. UWAGI:

Zgłoszenie dotyczy drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,  robinii akacjowej oraz platanu   klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl,
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie   przyrody oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

-  w celu ułatwienia kontaktu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO  -  w zakresie numeru telefonu  - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych Osobowych jest wymogiem ustawowym.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a  RODO ( numer telefonu), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 1.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki

Powiadom znajomego