W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Udostępnienie informacji o danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnienie  danych  z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej  dowodami osobistymi

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udostępnienie danych
Potwierdzenie wniesienia opłaty

II. OPŁATY:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych wynosi 31,00 zł.

Opłaty można dokonać w siedzibie tutejszego urzędu kartą płatniczą lub przelewem na poniższy numer rachunku bankowego:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
PKO Bank Polski S.A 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598

z dopiskiem „Za udostępnienie danych”

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję o odmowie udostepnienia danych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem organu – Prezydenta Miasta, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

Jednostkowe dane są to dane dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07. Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej korzysta z Rejestru Dowodów Osobistych, którego administratorem jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
al. Powstańców Wielkopolskich 18.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
– ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

-  w celach archiwalnych

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny.
Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego