W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Przydział mieszkań komunalnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy mieszkania, lokale mieszkalne
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Wnioski o ujęcie na liście można pobierać od dnia 1 września bieżącego roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku przypada na dzień 31 października bieżącego roku.

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
Uchwała nr XLII/496/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek mieszkaniowy.
Zaświadczenia o dochodach netto członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
W przypadku braku dochodów pisemne oświadczenie o ich braku.

II. OPŁATY:

Brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Listy na dany rok podawane są do wiadomości nie później niż do 31 marca każdego roku i obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie dostają pisemną informację o pozycji, którą zajmują na liście komunalnej.

Informacje o sposobie załatwienia wniosków o przedłużenie umowy najmu (złożonych w terminie) przesyłane są do wnioskodawców do 31 stycznia roku, w którym umowa wygasa.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Uwagi i zastrzeżenia do list można składać przez okres 10 dni kalendarzowych od dnia podania list do wiadomości.

VI. UWAGI:

Realizacja listy mieszkaniowej i socjalnej następuje według kolejności umieszczenia na danej liście.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400,
fax.: (62) 736-64-07,
Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej korzysta z Rejestru Dowodów Osobistych, którego administratorem jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-102, fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
             ?   w celach archiwalnych

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne
i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom), innym podmiotom wskazanym w art. 66 ustawy o dowodach osobistych oraz innym podmiotom jeżeli wykażą interes prawny.
Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego