W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych

Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy

I. OPŁATY:
Nie pobiera się

II. TERMIN ODPOWIEDZI:
5 dni

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, za pośrednictwem organu – Prezydenta Miasta, który wydał decyzję ( skargę składa się w Referacie Obsługi Mieszkańców).

V. UWAGI:
Przy składaniu wniosku należy okazać się dowodem osobistym.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

Dla uproszczenia i przyśpieszenia procedury wpisania do rejestru wyborców sugerujemy osobiste złożenie wniosku przez wyborcę w Urzędzie.

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim pracy Urzędu przed głosowanie – w godzinach pracy Urzędu – należy pamiętać jednak, iż Organ ma 5 dni na wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Ostrowie Wielkopolskim, jeżeli:

mieszkasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim, a nie jesteś tu zameldowany na pobyt stały,
przebywasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny),
mieszkasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały,
jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Ostrowie Wielkopolskim.
 

PAMIETAJ, ŻE MOŻESZ BYĆ WPISANY TYLKO DO JEDNEGO REJESTRU – DLATEGO OD RAZU WYKREŚLIMY CIĘ Z TEGO, W KTÓRYM BYŁEŚ DO TEJ PORY.

 Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

-   dowód osobisty lub paszport ( dla cudzoziemca) – oryginał do wglądu a dodatkowo kserokopię,

-   wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,

-   wypełnioną deklarację z Twoimi danymi,

-   dokumenty o których mowa poniżej.

DECYZJĘ O WPISANIU DO REJESTRU WYBORCÓW UZYSKASZ JEŻELI WYKAŻESZ, ŻE MIESZKASZ NA STAŁE POD OKREŚLONYM ADRESEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM. W TYM CELU POPROSIMY CIĘ
O POKAZANIE OŚWIADCZENIA O STAŁYM ZAMIESZKIWANIU, DODATKOWEGO DOKUMENTU, KTÓRY TO POTWIERDZI np.: AKT NOTARIALNY, UMOWA NAJMU MIESZKANIA, OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB NAJEMCY LOKALU, W KTÓRYM MIESZKASZ LUB INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TWÓJ STAŁY ZWIĄZEK Z OSTROWEM WIELKOPOLSKIM np.: UMOWE O PRACĘ LUB OŚWIADCZENIE
Z ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH CZY STOWARZYSZEŃ ORAZ PRZEPROWADZIMY WYWIAD WŚRÓD TWOICH SĄSIADÓW NA POTWIERDZENIE TWOJEGO ZAMIESZKANIA POD WSKAZANYM ADRESEM


 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400,
fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl,  strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax. (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy

             ?    w celach archiwalnych.

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. organom administracji publicznej.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
Dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenie, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Powiadom znajomego