W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, parter, pokój 31 lub 32
tel. 62 58 22 432, 62 58 22 431

Wymagane dokumenty:

dokument tożsamości do wglądu
wypełniony formularz (druk) wniosku wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski ; w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa
zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski lub wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego, który nie wymaga tłumaczenia na język polski
pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń lub pełnomocnika do prowadzenia sprawy
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, parter,  pokój 32 lub 31, tel. 62 58 22 431 lub 58 22 432, email: usc@umostrow.pl
Obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00.

Opłaty:

Na potwierdzenie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika wyłącznie do doręczeń)

Opłatę można wnieść w następujący sposób:

-dokonując płatności kartą w Urzędzie Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski
-gotówką w kasie banku BOŚ
-przelewem na konto:
            Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Finansowy
            68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Finansowy
EBOSPLPW223 PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004- - dla opłat dokonywanych spoza granic RP

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 7 dni , w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego
w terminie miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Dokument zalaminowany uniemożliwia badanie jego autentyczności.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej transkrypcji aktu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego