W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, parter, pokój 29
tel. 62 58 22 428

Odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, bez względu na miejsce sporządzania i przechowywania aktu. Odpis wydawany jest na wniosek.

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

osoba, której akt dotyczy,
wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
sąd,
prokurator,
organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
osoby, które wykażą interes prawny – niezbędne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego interes prawny w otrzymaniu dokumentu
organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.
Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, parter,  pokój 32 lub 31, tel. 62 58 22 431 lub 58 22 432, email: usc@umostrow.pl
Obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

osobiście w  USC,
listownie przez operatora pocztowego,
za pomocą platformy ePUAP
Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek (formularz do pobrania) - wniosek należy podpisać,
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, jeśli jest należna.
Opłaty:

odpis skrócony - 22 zł
wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
odpis zupełny - 33 zł
pełnomocnictwo - 17 zł,
Opłatę można wnieść w następujący sposób:

-dokonując płatności kartą w Urzędzie Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski
-gotówką w kasie banku BOŚ-parter Urzędu Miejskiego (do godz. 15.30 )
-przelewem na konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Finansowy
68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Finansowy
EBOSPLPW223 PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004- - dla opłat dokonywanych spoza granic RP

Termin i sposób załatwienia

Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest:

do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt jest przechowywany w formie papierowej,
do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, który musi go zamówić z innego urzędu stanu cywilnego.
Dokumenty w wersji papierowej przesyłane są drogą korespondencyjną na wskazany we wniosku adres, natomiast dokumenty w wersji elektronicznej - za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

Załączniki

Powiadom znajomego