W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, indywidualnych spraw

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Obsługi Prezydenta

Podstawa prawna:

Art. 35-38 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 221-259 (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 roku, poz. 256 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu.
Do wglądu:
dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
dokumenty w sprawie.
II. OPŁATY:

Nie pobiera się.   

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni; do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.  

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

VI. UWAGI:

Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w rejestrze prowadzonym przez  Referat Obsługi Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Miasta.

W załączeniu: Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw -  załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

VII. OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07,  e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP:
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18,  fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie    art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:
-  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r.  w  sprawie  organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazane instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
-   żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

-   sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, 

-   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki

Powiadom znajomego