W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy obronność
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna:
Art. 131 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1503).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych, do którego należy załączyć odpowiednio:

Zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkalnego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zamieszkuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
Umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych.
Wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania.
Zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służy.
Decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.
Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
II. OPŁATY: 
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Zarządzania Kryzysowego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Zarządzania Kryzysowego lub Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:
Przepisów art. 131 ust. 1,2 i 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, nie stosuje się do żołnierzy samotnych odbywających ćwiczenia wojskowe trwające poniżej 30 dni.

Załączniki

Powiadom znajomego