W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Ostrowska Karta Rodziny 3+

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XXXV/406/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+

2. Dokumenty do wglądu:
a) w przypadku rodziców dowód osobisty,
b) oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w pieczy zastępczej w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
c) oryginał lub odpis orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 18. roku życia.

3. Do wniosku załączyć należy oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inicjatyw i  Konsultacji Społecznych

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

V. UWAGI:

1. Ostrowska  Karta  Rodziny  3+  wydawana jest  na  okres  pięciu  lat. Okres ważności Karty może zostać skrócony ze względu na wiek dzieci, kontynuowanie przez nie nauki oraz zmiany dotyczące składu rodziny.

2. Ostrowska  Karta  Rodziny  3+  wydawana  jest  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  od daty złożenia wniosku.

3. Dokument  Ostrowska  Karta  Rodziny  3+  ważny  jest  jedynie  z  dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Dokumentem Ostrowska Karta Rodziny 3+ może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą Karta została wydana.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

Administratorem Danych jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e

-    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+”,

-   w celach archiwalnych.

          4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów  zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.

          5. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom uprawnionym do ich uzyskania
na podstawie obowiązującego prawa.

          6. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania  nie będzie możliwa.

          7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:

-    żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,

-    sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw,
a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

WNIOSEK_OKR_3 docx, 16 kB

Powiadom znajomego