W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Dotacja celowa o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – Nabór II na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Ciepłe Mieszkanie
Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. Klimatu

PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie Nr 26/IX/2024 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.


I. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 21 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. 

Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia. 

II. Miejsce i sposób składania wniosków:

1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).  

2.   w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski). 

III. Wnioski mogą składać:

1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, 
2. najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, 
3. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)   obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.


IV. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

1. dochodów beneficjenta końcowego na postawie ostatniego złożonego zeznania podatkowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została za rok 2022 na poziomie:
· podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,

· podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,

· najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2. rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

· do 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu przedsięwzięcia, nie więcej niż 375 000 zł.

UWAGA: WYMIANA STAREGO PIECA/KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

V. Wnioski będzie można pobierać: 

1. w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 

2. w pokoju nr 40 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;

3. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (www.umostrow.pl). 

WAŻNE: Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty: 

- Oświadczenie wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością wynikającą z prawa własności lub z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu).
- Zgoda współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
- Pełnomocnictwo (o ile w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik wnioskodawcy, współwłaścicieli, współmałżonka) wraz  potwierdzeniem wniesienia  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.
- Dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu uprawniający Beneficjentów do określonego poziomu dofinansowania – pit 37 za rok 2023, zaświadczenie o dochodzie z MOPS Ostrów Wielkopolski.
- Dokumentacja fotograficzna istniejącego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym.

Dodatkowe wymagane dokumenty dla wspólnoty mieszkaniowej:

- Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu.
- Uchwała wspólnoty mieszkaniowej o przystąpieniu do realizacji zadania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie-Nabór II”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www:

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie/03-program-cieple-mieszkanie-2-nabor-dla-gmin-2023

KOMPLETNE WNIOSKI REALIZOWANE BĘDĄ DO WYSOKOŚCI POZYSKANEJ PRZEZ MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI DOTACJI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU.

Załączniki

Powiadom znajomego