W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Umorzenia świadczeń

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zdrowie i rodzina
Komórka odpowiedzialna Referat Zdrowia i Rodziny

Postępowanie administracyjne w sprawie o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w całości lub w części, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty.

I. PODSTAWA PRAWNA
 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615); 

2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn.zm.); 

3. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1205);

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021);

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.);

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.).

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS w całości lub w części, odroczenie  terminu płatności lub rozłożenie na raty; 

Do podania należy załączyć: 

- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z dwóch ostatnich miesięcy wszystkich członków rodziny wnioskodawcy (w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy) lub odpowiednio: zaświadczenie o wysokości emerytury, renty;
- zaświadczenie o wysokości świadczeń otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez wszystkich członków rodziny,
- oświadczenie o miesięcznych kosztach związanych z codzienną egzystencją rodziny (wyżywienie, ubranie, środki czystości, itp.),
kopie faktur z dwóch ostatnich miesięcy dotyczących kosztów utrzymania mieszkania (czynsz, gaz, prąd, itp.), lub oświadczenie o partycypowaniu w ww. kosztach (w przypadku  osób zamieszkujących wspólnie),
- w przypadku długotrwałej choroby - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy.
                                           

 III. OPŁATY:

Bez opłat

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych – Referat Zdrowia i Rodziny

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji adresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, składa się za pośrednictwem organu – Prezydenta Miasta, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Referacie Obsługi Mieszkańców lub listownie).

 

VI. UWAGI:

Bez uwag

Powiadom znajomego