W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa prawna:

96 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. (DZ.U.2021.1899 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A.   Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości:

  1. Aktualny odpis z księgi wieczystej
  2. Wypis z rejestru gruntów
  3. Kopia z mapy ewidencyjnej
  4. Wstępne projekty podziału nieruchomości

B.   Po zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału wniosek uzupełniający:

  1. Projekty podziału nieruchomości
  2. Wykazy zmian gruntowych
  3. Protokół przyjęcia granic nieruchomości
  4. Szkic polowy
  5. Wykaz synchronizacyjny w przypadku braku zgodności księgi wieczystej z rejestrem gruntów

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia złożenia uzupełnionej dokumentacji przez wnioskodawcę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WG/RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VII. RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :
Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel. (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, fax. (62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w celach archiwalnych .
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych wynika z przepisów prawa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Geodezji, Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Joanna Zuszek

Kontakt tel. 062 58 22 203  lub  062 58 22 204  (kierownik)

Powiadom znajomego