W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w trybie bezprzetargowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372 tj.), art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003r. Nr 182 poz. 3399) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XVI/202/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003r. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 3 poz.50).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek od osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
Pozytywne opinie merytorycznych Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości),
Decyzja podziałowa, jeśli nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży wymaga podziału geodezyjnego.
Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, celem jego wywieszenia na okres 3 tygodni ( termin roszczeń 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz podanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim ( BIP) oraz w prasie lokalnej.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
Protokół z rokowań w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości.
Dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenie o przeznaczeniu w mpzp, odpisy opinii komisji Rady Miejskiej, zaświadczenie o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej),

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:

Około 4 miesiące (jeśli działka nie wymaga podziału geodezyjnego). W przypadku podziału geodezyjnego termin wydłuża się o około 4 miesiące.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WG.RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

VI. UWAGI:

Po podjęciu zarządzenia realizacyjnego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i skompletowaniu dokumentów geodezyjnych – powiadomienie wnioskodawcy  o możliwości przystąpienia do zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz ustalenie kancelarii notarialnej i terminu zawarcia aktu notarialnego.

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Geodezji, Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami: Agnieszka Pawlak.

Kontakt tel. 62 58 22 205 lub  62 58 22 204  (kierownik RGG).

VII. RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż : Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18,  fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy; w celach archiwalnych
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Powiadom znajomego