W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Postępowanie administracyjne związane z naliczaniem jednorazowej opłaty tzw. "renty planistycznej", spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa prawna:

Art. 36, ust. 4 oraz art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Postępowanie wszczynane z urzędu na podstawie aktu notarialnego.

II. OPŁATY:

-

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

-

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WG/RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

VI. UWAGI:

Informacje o zasadach naliczania „renty planistycznej”  

Rzeczoznawca majątkowy określa wzrost wartości nieruchomości stanowiący różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu po uchwaleniu lub zmianie planu a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu przed uchwaleniem lub zmianą planu, będącej przedmiotem sprzedaży aktem notarialnym, a sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan lub zmiana planu stały się obowiązujące.

Procedurę wszczyna się z Urzędu po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego.

VII. RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, 
 al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel. (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim                w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18,  fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych,
w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w celach archiwalnych .
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych wynika z przepisów prawa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Sprawy związane z naliczeniem w/wym. opłaty prowadzi w Wydziale Geodezji, Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Katarzyna Nowaczyk-Pietrzak.

Kontakt tel. 062 58 22 203 lub 062 58 22 204

Powiadom znajomego