W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Procedura związana z ustaleniem wysokości odszkodowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa prawna:

Art. 98, ust. 1-3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wypłatę odszkodowania za przejętą na podstawie decyzji Prezydenta Miasta zatwierdzającej podział działki, nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną.

II  OPŁATY:

Opłaty nie pobiera się.

III  TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni od dnia otrzymania wniosku przez Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

IV  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WG/RGG)

V  TRYB ODWOŁAWCZY:

Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości, tzn. odszkodowanie to ustala Starosta w decyzji o odszkodowaniu.

VI  UWAGI:

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe z nieruchomości, której podział dokonany został na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne.

Sprawy związane z ustaleniem wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki prowadzi w Wydziale Geodezji– Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Joanna Suska

Kontakt tel. 062 58 22 205 lub 062 58 22 204

VII RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
  Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-102, fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych,
w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
w celach archiwalnych .
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych wynika z przepisów prawa.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego