W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Podstawa prawna:

Art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2021, poz..1372 j.t. ), art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021,poz. 1899 ze zm. ), art. 659, § 1 i art.693, § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 j.t. ).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydzierżawienie, bądź wynajęcie nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat / powyżej 3 lat;
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przeznaczeniu do wydzierżawienia, wynajęcia nieruchomości gruntowej;
Pozytywne opinie komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w przypadku wydzierżawienia, wynajęcia nieruchomości gruntowych – po raz kolejny po 3 latach, bądź na okres powyżej 3 lat;

 II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, bądź w przypadku wydzierżawienia, wynajęcia  na okres powyżej 3 lat - ok. 3-4 m-ce:

- zawarcie umowy na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta na okres do 3 lat;
- zawarcie umowy na okres  powyżej 3 lat w drodze przetargu, bądź     
                  bezprzetargowo za zgodą Rady Miejskiej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Geodezji - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami (WG.RGG)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu – na okres 21 dni, a informacja o tym fakcie zostaje podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych tut. Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Sprawy związane z w/wym. procedurą prowadzi w Wydziale Geodezji - Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Małgorzata Świątek-Błaszczyk, Maria Pawlińska

Kontakt tel. 062 58 22 200, 062 58 22 204

VII. RODO :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż :

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,  63-400 Ostrów Wielkopolski, 
 al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl, BIP: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  al. Powstańców Wielkopolskich 18, , fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl.
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie
 art. 6 ust. 1 lit. b)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy;
w celach archiwalnych
Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe),  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom, ) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.
Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do:
żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

Załączniki

Powiadom znajomego