W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwarka spraw do załatwienia

Nazwa sprawy: Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
Nazwa sprawy Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Nazwa sprawy Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Bonifikata w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste działki budowlanej
Nazwa sprawy Bonifikata w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste działki budowlanej
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Nazwa sprawy Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Referat Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Nazwa sprawy OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Kategoria sprawy alkohol
Komórka odpowiedzialna Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Nazwa sprawy: Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
Nazwa sprawy Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Przestrzennej
Nazwa sprawy: Stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Nazwa sprawy Stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty
Nazwa sprawy: Postępowanie w sprawie wydania/przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Nazwa sprawy Postępowanie w sprawie wydania/przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Referat Transportu Miejskiego
Nazwa sprawy: Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
Nazwa sprawy Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Udzielanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia
Nazwa sprawy Udzielanie dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia
Kategoria sprawy zdrowie i rodzina
Komórka odpowiedzialna Referat Zdrowia i Rodziny
Nazwa sprawy: Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
Nazwa sprawy Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (tryb normalny)
Nazwa sprawy Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (tryb normalny)
Kategoria sprawy zgromadzenia
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Nazwa sprawy: Do zadań Referatu Kultury należy:
Nazwa sprawy Do zadań Referatu Kultury należy:
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Kultury
Nazwa sprawy: Przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
Nazwa sprawy Przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty
Nazwa sprawy: Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarzemiasta Ostrowa Wielkopolskiego (SKŁADANIE WNIOSKÓW DO DNIA 30.10.2022 R.)
Nazwa sprawy Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarzemiasta Ostrowa Wielkopolskiego (SKŁADANIE WNIOSKÓW DO DNIA 30.10.2022 R.)
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Miejski Konserwator Zabytków
Nazwa sprawy: Przyznawanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego
Nazwa sprawy Przyznawanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty
Nazwa sprawy: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Nazwa sprawy Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji płacowej i innych dokumentów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych szkół, przedszkoli i firm, których założycielem był Prezydent Miasta
Nazwa sprawy Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji płacowej i innych dokumentów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych szkół, przedszkoli i firm, których założycielem był Prezydent Miasta
Kategoria sprawy archiwum zakładowe.
Komórka odpowiedzialna Archiwum Zakładowe
Nazwa sprawy: Udostępnienie informacji o danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Nazwa sprawy Udostępnienie informacji o danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Nazwa sprawy: Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
Nazwa sprawy Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Kultury Fizycznej i Sportu