W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim


Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl

elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka

serwis www: umostrow.pl

Wyszukiwarka spraw do załatwienia

Nazwa sprawy: Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
Nazwa sprawy Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (tryb normalny)
Nazwa sprawy Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (tryb normalny)
Kategoria sprawy zgromadzenia
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Nazwa sprawy: Do zadań Referatu Kultury należy:
Nazwa sprawy Do zadań Referatu Kultury należy:
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Kultury
Nazwa sprawy: Przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
Nazwa sprawy Przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty
Nazwa sprawy: Przyznawanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego
Nazwa sprawy Przyznawanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty
Nazwa sprawy: Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarzemiasta Ostrowa Wielkopolskiego (SKŁADANIE WNIOSKÓW DO DNIA 30.10.2022 R.)
Nazwa sprawy Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarzemiasta Ostrowa Wielkopolskiego (SKŁADANIE WNIOSKÓW DO DNIA 30.10.2022 R.)
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Miejski Konserwator Zabytków
Nazwa sprawy: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Nazwa sprawy Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji płacowej i innych dokumentów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych szkół, przedszkoli i firm, których założycielem był Prezydent Miasta
Nazwa sprawy Wydawanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji płacowej i innych dokumentów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych szkół, przedszkoli i firm, których założycielem był Prezydent Miasta
Kategoria sprawy archiwum zakładowe.
Komórka odpowiedzialna Archiwum Zakładowe
Nazwa sprawy: Udostępnienie informacji o danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Nazwa sprawy Udostępnienie informacji o danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Nazwa sprawy: Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
Nazwa sprawy Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Kultury Fizycznej i Sportu
Nazwa sprawy: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Nazwa sprawy Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Kategoria sprawy udostępnianie danych
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Nazwa sprawy: Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
Nazwa sprawy Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej
Nazwa sprawy Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Nazwa sprawy: Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości
Nazwa sprawy Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Postępowanie w sprawie zmiany zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
Nazwa sprawy Postępowanie w sprawie zmiany zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Referat Transportu Miejskiego
Nazwa sprawy: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Nazwa sprawy Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Procedura związana z ustaleniem wysokości odszkodowania
Nazwa sprawy Procedura związana z ustaleniem wysokości odszkodowania
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Nazwa sprawy Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Nazwa sprawy: Umorzenia świadczeń
Nazwa sprawy Umorzenia świadczeń
Kategoria sprawy zdrowie i rodzina
Komórka odpowiedzialna Referat Zdrowia i Rodziny
Nazwa sprawy: Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Nazwa sprawy Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa sprawy: Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego
Nazwa sprawy Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych
Nazwa sprawy: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, indywidualnych spraw
Nazwa sprawy Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, indywidualnych spraw
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Obsługi Prezydenta
Nazwa sprawy: Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Nazwa sprawy Udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Kategoria sprawy zdrowie i rodzina
Komórka odpowiedzialna Referat Zdrowia i Rodziny
Nazwa sprawy: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
Nazwa sprawy Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
Kategoria sprawy zgromadzenia
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Kryzysowego
Nazwa sprawy: Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Nazwa sprawy Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Kategoria sprawy odpady
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej